Medical

Hoogwaardig transport van bijzondere producten

Wij leveren hoogwaardig transport aan klanten in de medische industrie, ziekenhuizen en apothekers. Bijzondere farmaceutische producten, hoogwaardige medische apparatuur, electronica en chemische of high-tech zendingen.

Bij het transport van farmaceutische producten komt heel wat kijken. Op het gebied van temperatuurbeheersing, -bewaking en -alarmering, hygiëne en procedures bijvoorbeeld. De Good Distribution Practices, de richtlijnen voor correcte ketenbehandeling van medicijnen, vormen het kader waarin we onze activiteiten uitvoeren. Aspecten zoals documentenstroom, opleiding en scholing van personeel, temperatuurbeheersing zijn daarbij van belang. Met betrekking tot ontvangst, vervoer, opslag en handling van de farmaceutische producten zijn er bijzondere procedures opgesteld met als doel om de productveiligheid te borgen.

I&L logistiek beschikt over bestelauto’s, -bussen en vrachtwagens die bijzonder geschikt zijn voor het vervoer van medische goederen. De voertuigen zijn voorzien van meerdere temperatuursensoren die zijn aangesloten op een Control Tower die een alarm geeft indien de normtemperatuur wordt overschreden. Daarmee borgen we productveiligheid tijdens het transport en de opslag.

Onze klanten zijn bijvoorbeeld productiebedrijven, medische groothandels, apothekers, ziekenhuizen, internationale farmaceutische concerns, smaak- en geurstofproducenten en zelfs bedrijven in de petrochemische industrie.

© I & L Logistiek - Elke opdracht is bijzonder. Volledige ontzorging van aanvraag tot factuur.