Vrieswinkel.nl

17/06/2020

Op Vrieswinkel.nl bundelen we de beste diepvriesproducten in één shop. Zo kunnen consumenten op één plek de beste en bijzondere diepvriesproducten bestellen en bezorgen we die in één transportbeweging direct bij de consument aan huis. Makkelijk, duurzaam en uniek.

Er zijn talrijke producten en handelsbedrijven die een klein assortiment levensmiddelen op de markt brengen. Vroeg of laat worden deze producten aangeboden aan de consumenten via een eigen webshop. Een aantrekkelijk verkoopkanaal waarbij je zonder tussenkomst van derden direct de weg naar de consument thuis kunt vinden. Dit leidt in de praktijk echter tot drie uitdagingen: het assortiment in die ene webshop is te beperkt: de consument heeft de keuze uit het enkele assortiment van die ene producent. Een bestelling slaagt dus alleen zolang de consument er veel (geld, tijd) voor over heeft om die beperkte selectie producten in huis te halen. De tweede uitdaging ligt in de uniciteit van het kanaal. Zodra er andere kanalen zijn die minder (moeite, tijd) kosten, zal de consument kiezen voor alternatieven. Een verkoopkanaal moet dus uniek zijn. De derde grote uitdaging ligt in de hoek van de businesscase. Hoe krijg je de logistieke kosten, waaronder handling, verzending, in een goede verhouding tot de productwaarde (inkoop/verkoop) en bouw je een gezonde businesscase op? In dit soort webshops drukken die externe logistieke kosten meestal zwaar op de businesscase omdat logistiek als een sluitpost wordt gezien. Dat moet anders kunnen.

In de afgelopen weken zijn wij hard aan de slag gegaan om hiervoor dé oplossing te bieden: Vrieswinkel.nl: de beste diepvriesproducten in één shop. We bieden een platform om al deze bijzondere en specifieke producten aan te bieden op het web. De consument heeft keuze, want er ontstaat een uitgebreid assortiment. En de logistiek draait mee op het fijnmazige, temperatuur geconditioneerde distributienetwerk van I&L Logistiek. De unieke combinatie tussen transport en verkoop leidt tot een succesvolle businesscase voor alle partijen. En dát is een partnership for your succes!

Check alvast onze shop op www.vrieswinkel.nl. Heb je ideeën, tips, suggesties? We laten ons graag challengen!

IMG 4362

Logo horizontaal 2

© I & L Logistiek - Elke opdracht is bijzonder. Volledige ontzorging van aanvraag tot factuur.